Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.
Chào mừng bạn đến với website Sim phú quý. E-mail liên hệ : sales@simphuquy.com

Sổ Tay Phong Thủy

 • Hệ số can chi và lục thập hoa giáp

   

  Hệ số can chi:

   Hệ số quan trọng nhất trong lịch pháp phương Đông là hệ số 10 (thập can), hệ số 12 thập nhị chi, hệ số 60 tức lục thập hoa giáp, 6 chu kỳ hàng chi kết hợp với 10 chu kỳ hàng can 6x10=60 (lục giáp).

   

   
  Thập can( tức là 10 thiên can): theo thứ tự:
   
  1 - Giáp
  2 - Ất
  3 - Bính
  4 - Đinh
  5 - Mậu
  6 - Kỷ
  7 - Canh
  8 - Tân
  9 - Nhâm
  10 - Quý
   
  Thập nhị chi (12 địa chi): theo thứ tự:
   
   
  1 - Tý
  2 - Sửu
  3 - Dần
  4 - Mão
  5 - Thìn
  6 - Tỵ
  7 - Ngọ
  8 - Mùi
  9 - Thân
  10 - Dậu
  11 - Tuất
  12 - Hợi
   
  Can chi nào là số lẻ là dương, can chi nào là số chẵn là âm. Dương can chỉ kết hợp với dương chi, âm can chỉ kết hợp với âm chi.
   
  Sự kết hợp hàng can với ngũ hành và tứ phương
   
  Giáp
  : Dương mộc
  Phương Đông
  Ất
  : Âm mộc
  Phương Đông
  Bính
  : Dương hoả 
  Phương Nam
  Đinh
  : Âm Hoả
  Phương Nam
  Mậu
  : Dương Thổ 
  Trung ương
  Kỷ
  : Âm thổ
  Trung ương
  Canh
  : Dương Kim
  Phương Tây
  Tân
  : Âm Kim
  Phương Tây
  Nhâm
  : Dương Thuỷ
  Phương Bắc
  Quý
  : Âm Thuỷ
  Phương Bắc
   
  Sự kết hợp hàng chi với ngũ hành và tứ phương:
   
  Hợi
  : Âm Thuỷ
  Phương Bắc

  : Dương Thuỷ
  Phương Bắc
  Dần
  : Dương mộc
  Phương Đông
  Mão
  : Âm mộc
  Phương Đông
  Ngọ
  : Dương hoả
  Phương Nam
  Tỵ
  : Âm Hoả
  Phương Nam
  Thân
  : Dương Kim
  Phương Tây
  Dậu
  : Âm Kim
  Phương Tây
  Sửu
  : Âm thổ
  Phân bố đều bốn phương
  Thìn
  : Dương Thổ
  Phân bố đều bốn phương
  Mùi
  : Âm thổ
  Phân bố đều bốn phương
  Tuất
  : Dương Thổ
  Phân bố đều bốn phương
   
  Can chi tương hình, tương xung, tương hại, tương hoá, tương hợp;
   
  Tương hình(xấu) (chỉ tính hàng chi):
   
  Trong 12 chi có 8 chi nằm trong 3 loại chống đối nhau:
   
  1.Tý và Mão            Chống nhau
  2. Dần, Tỵ và Thân   Chống nhau
  3. Sửu, Mùi và Tuất  Chống nhau
   
  Và hai loại tự hình: Thìn chống thìn, Ngọ chống Ngọ (chỉ có Dậu và Hợi là không chống ai)
   
  Tương xung (xấu) hàng can có  4 cặp tương xung (gọi là tứ xung).
   
  Giáp (Phương Đông) xung với Canh (Phương Tây) đều Dương
   
  Ất (Phương Đông) xung với Tân (Phương Tây) đều Âm.
  Bính (Phương Nam) xung với Nhâm(Phương Bắc) đều Dương.
  Đinh (Phương Nam) xung với Quý (Phương Bắc) đều Âm.
   
  Hàng chi có 6 cặp tương xung (gọi là lục xung):
   
  1 - Tý xung    
  7 - Ngọ (đều Dương và Thuỷ Hoả xung khắc)
  2 - Sửu xung
  8 - Mùi (đều Âm)
  3 - Dần xung
  9 - Thân (đều Dương và Kim Mộc xung khắc)
  4 - Mão xung
  10 - Dậu (đều Âm và Kim mộc xung khắc)
  5 - Thìn xung
  11 -Tuất (đều Dương)
  6 - Tỵ xung
  12 - Hợi (đều Âm và Thuỷ Hoả xung khắc)
   
  Phương Đông Tây Nam Bắc đối nhau.
  Khí tiết nóng lạnh khác nhau.
   
  o        Tương hại (xấu) có 6 cặp hàng chi hại nhau:
   
  1. Tý - Mùi   
  2. Sửu – Ngọ           
  3. Dần - Tỵ
  4. Mão - Thìn
  5. Thân - Hợi           
  6. Dậu - Tuất
   
  o        Tương hoá (tốt) theo hàng can có 5 cặp tương hoá (đối xứng nhau).
   
  1. Giáp-Kỷ hoá Thổ (âm dương điều hoà).
  2. Ất-Canh hoá Kim (âm dương điều hoà).
  3. Bính-Tân hoá Thuỷ (âm dương điều hoà).
  4. Đinh-Nhâm hoá Mộc (âm dương điều hoà).
  5. Mậu-Quý hoá Hoả (âm dương điều hoà).
   
  Tuy phương đối nhau nhưng một âm một dương, âm dương điều hoà trở thành tương hoá, hoá để hợp.
   
  o        Tương hoá (tốt): Trong 12 chi có hai loại: lục hợp và tam hợp.
   
  Lục hợp:
   
  Tý và Sửu hợp Thổ.
  Dần và Hợi hợp Mộc.
  Mão và Tuất hợp Hoả.
  Thìn và Dậu hợp Kim.
  Thân và Tỵ hợp Thuỷ.
  Ngọ và Mùi : thái dương hợp thái âm.
   
  Thuyết “ Tam mệnh thông hội” giải thích rằng: hễ hoà hợp, âm dương tương hoà, thì khí âm khí dương hợp nhau. Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất là 6 dương chi gặp Sửu, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi 6 âm chi. Một âm một dương hoà hợp với nhau.
   
  Tam hợp có 4 nhóm : cách 3
   
  1. Thân Tý, Thìn hợp Thuỷ.
  2. Hợi, mão, Mùi hợp mộc.
  3. Dần, Ngọ, Tuất hợp Hoả.
  4. Tỵ, Dậu, Sửu hợp Kim.
   
   

Hỗ trợ trực tuyến

Quảng cáo