Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.
Chào mừng bạn đến với website Sim phú quý. E-mail liên hệ : sales@simphuquy.com

Sổ Tay Phong Thủy

 • Nguyên lý Âm dương Ngũ hành cơ bản trong cấu trúc số:

  + Thiên nhất sinh Thuỷ, Địa lục thành chi + Địa nhị sinh Hỏa, Thiên thất thành chi + Thiên tam sinh Mộc, Địa bát thành chi + Địa tứ sinh Kim, Thiên cửu thành chi + Thiên ngũ sinh Thổ, Địa thập thành chi

   

  - Tiền đề Âm dương Ngũ hành của hệ thập phân trong cấu trúc số

  + Thiên nhất sinh Thuỷ, Địa lục thành chi
  + Địa nhị sinh Hỏa, Thiên thất thành chi
  + Thiên tam sinh Mộc, Địa bát thành chi
  + Địa tứ sinh Kim, Thiên cửu thành chi
  + Thiên ngũ sinh Thổ, Địa thập thành chi

  + Trời lấy số 1 mà khởi sinh hành Thuỷ, Đất lấy số 6 mà tạo thành hành Thuỷ
  + Đất lấy số 2 mà khởi sinh hành Hỏa, Trời lấy số 7 mà tạo thành hành Hỏa
  + Trời lấy số 3 mà khởi sinh hành Mộc, Đất lấy số 8 mà tạo thành hành Mộc
  + Đất lấy số 4 mà khởi sinh hành Kim, Trời lấy số 9 mà tạo thành hành Kim
  + Trời lấy số 5 mà khởi sinh hành Thổ, Đất lấy số 10 mà tạo thành hành Thổ

  + Các số lẻ 1,3,5,7,9 gọi là số của Trời, số Dương hay số Cơ, trong đó 1,3,5 là số Sinh của Trời, 7,9 gọi là số Thành của Trời.
  + Các số chẵn 2,4,6,8,10 gọi là số của Đất, số Âm hay số Ngẫu, trong đó 2,4 gọi là số Sinh của Đất, còn 6,8,10 gọi là số Thành của Đất.

  - Nguyên lý Âm dương Ngũ hành của hệ thập phân trong cấu trúc số

  + Số 1 có tính chất là Dương thủy, số 6 có tính chất là Âm thuỷ
  + Số 2 có tính chất là Âm hỏa, số 7 có tính chất là Dương hỏa
  + Số 3 có tính chất là Dương mộc, số 8 có tính chất là Âm mộc
  + Số 4 có tính chất là Âm kim, số 9 có tính chất là Dương kim
  + Số 5 có tính chất là Dương thổ, số 10 có tính chất là Âm thổ

  - Hệ quả Âm dương Ngũ hành của hệ thập phân trong cấu trúc số

  + Theo luật Ngũ hành sinh, khắc hệ thập phân trong cấu trúc số được sắp xếp thành 2 đồ hình Hà đồ và Lạc thư.

  Ngũ hành sim số đẹp

  Ngũ hành sim số đẹp

  Ngũ hành sim số đẹp
  Hình 3. Ngũ hành sinh khắc

  + Luật Ngũ hành tương sinh là nguyên lý của đồ hình 9 cung Hà đồ: Kim sinh Thuỷ – Thuỷ sinh Mộc – Mộc sinh Hoả – Hoả sinh Thổ – Thổ sinh Kim

  Ngũ hành sim số đẹp
  Hình 4. 9 cung Hà đồ

Hỗ trợ trực tuyến

Quảng cáo