Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.
Chào mừng bạn đến với website Sim phú quý. E-mail liên hệ : sales@simphuquy.com

Tin Nhà Mạng

  • Thu cước hòa mạng của thuê bao di động trả trước

     

    "simphuquy.com" - Theo dự thảo Thông tư Quy định giá cước sử dụng dịch vụ thông tin di động mặt đất và giá hàng hóa viễn thông chuyên dùng thông tin di động mặt đất, thuê bao di động trả trước sẽ phải đóng cước hòa mạng là 25.000 VNĐ.

     

    Trong Thông tư có một quy định về cước hòa mạng, là số tiền người sử dụng dịch vụ (chủ thuê bao) phải trả khi giao kết hợp đồng với doanh nghiệp thông tin di động để được quyền kết nối một (01) số điện thoại di động vào mạng thông tin di động. Cước hòa mạng thu một lần và không thấp hơn 25. 000 VND/lần hòa mạng. Quy định nêu rõ mức cước không phân biệt giữa hình thức trả trước, hình thức trả sau và cùng mức cước với các gói cước dịch vụ thông tin di động. Theo đó, người dùng thuê bao di động trả trước sắp tới sẽ bị thu cước hòa mạng vốn trước đây chỉ dành cho các thuê bao di động trả sau. Thuê bao mới sẽ đóng phí tại tại các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ của doanh nghiệp viễn thông và các điểm đăng ký thông tin thuê bao được doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động ký hợp đồng ủy quyền. Tuy nhiên, hiện chưa rõ thuê bao di động trả trước đã hoạt động sẽ đóng phí theo hình thức nào. Dự thảo Thông tư yêu cầu sau thời gian 3 tháng kể từ ngày người sử dụng dịch vụ thực hiện giao kết hợp đồng hòa mạng với doanh nghiệp di động, nếu số thuê bao đã được hòa mạng không có cước thuê bao và không phát sinh lưu lượng đi hoặc đến thì giao kết hợp đồng sẽ chấm dứt. Trong khi đó, cước thuê bao hàng tháng sẽ được xác định trên cơ sở giá thành dịch vụ và phân tách một cách hợp lý từng loại giá cước theo cơ cấu chi phí dịch vụ, các bộ phận cấu thành mạng hoặc theo công đoạn dịch vụ. Chênh lệch cước thuê bao giữa hình thức trả tiền trước và hình thức trả tiền sau trong dịch vụ thông tin di động được dựa trên cơ sở chênh lệch chi phí giữa các hình thức trả tiền. Mức cước thuê bao tháng không thấp hơn 30.000 VND/tháng-thuê bao. Dự thảo Thông tư yêu cầu các “ông lớn” viễn thông sẽ phải đăng ký giá cước hòa mạng, cước thuê bao và cước thông tin với Cục Viễn thông theo quy định hiện hành.Trong khi đó, các hãng viễn thông khác thông báo giá cước hòa mạng, cước thuê bao và cước thông tin với Cục Viễn thông.

Hỗ trợ trực tuyến

Quảng cáo