Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.
Chào mừng bạn đến với website Sim phú quý. E-mail liên hệ : sales@simphuquy.com


Video hướng dẫn

  This text will be replaced

Cách bật cookies


  Khắc phục lỗi khi chọn hàng mà không thấy giỏ hàng

  Internet Explorer

  Phiên bản 7.x và 8.x

  1. 1. Chọn Tools ở thanh menu ( hoặc trên thanh command bar ở góc trên bên phải màn hình) của trình duyệt và chọn Internet Options
  2. 2. Bấm vào Privacy tab ở phía trên cùng của cửa sổ
  3. 3. Chuyển thanh trượt đến Medium và bấm OK

  Phiên bản 6.x

  1. 1. Chọn Tools ở thanh menu của trình duyệt và chọn Internet Options
  2. 2. Bấm vào Privacy tab ở phía trên cùng của cửa sổ
  3. 3. Chuyển thanh trượt đến Medium và bấm OK

  Phiên bản 5.x

  1. 1. Chọn Tools trên menu rồi chọn Internet Options
  2. 2. Chọn Security tab ở phía trên cùng của cửa sổ
  3. 3. Chọn Custom Level và kéo xuống phần Cookies ở phía dưới
  4. 4. Chọn "Allow per-session cookies" và bấm OK

  Phiên bản 4.x

  1. 1. Bấm vào View ở trên thanh menu của trình duyệt và chọn Internet Options
  2. 2. Chọn Security tab ở phía trên cùng của cửa sổ
  3. 3. Chọn Custom Level và kéo xuống phần Cookies ở phía dưới
  4. 4. Chọn "Always accept cookies" hoặc "Prompt before accepting cookies" và bấm OK

  Mozilla Firefox

  Phiên bản 3.x

  1. 1. Bấm vào Tools chọn Options
  2. 2. Tìm Privacy
  3. 3. Trong Firefox will: chọn Use custom settings for history.
  4. 4. Tích chọn Accept cookies from sites

  Phiên bản 2.x

  1. 1. Bấm vào Tools chọn Options
  2. 2. Tìm Privacy
  3. 3. Tích chọn Accept cookies from sites

  Phiên bản 1.x

  1. 1. Chọn Edit trên menu của trình duyệt và chọn Preferences
  2. 2. Tìm "Privacy & Security" ở phía trái của thanh menu. Bấm vào dấu [+] ở phía trái của "Privacy & Security".
  3. 3. Chọn "Cookies".
  4. 4. Chọn "Enable cookies for the originating web site only" hoặc "Enable all cookies" và bấm "OK".

  Opera

  1. 1. Bấm F12
  2. 2. Bấm "Enable cookies"

  Netscape Navigator

  Phiên bản 6.x

  1. 1. Chọn Edit trên menu của trình duyệt và chọn Preferences
  2. 2. Tìm "Privacy & Security" ở phía trái của thanh menu. Nhấm vào con trỏ hình tam giác kế bên Privacy & Security.
  3. 3. Chọn "Cookies" ở phần "Privacy & Security"
  4. 4. Chọn "Enable cookies for the originating web site only" hoặc "Enable all cookies" và bấm "OK"

  Phiên bản 4.x

  1. 1. Chọn Edit phía trên menu của trình duyệt và chọn Preferences
  2. 2. Chọn "Advanced"
  3. 3. Chọn "Accept all cookies" hoặc "Accept only cookies that get sent back to the originating server" và bấm OK

  Google Chrome

  Phiên bản 2.x

  1. 1. Kích chuột và biểu tượng Cờ lê
  2. 2. Chọn Tuỳ chọn
  3. 3. Chọn Nâng cao
  4. Trong Cài đặt cookie chọn Cho phép tất cả cookie

  Safari

  Phiên bản 4.x

  1. 1. Chọn Edit chọn Preferences

  2. 2. Chọn Security
  3. 3. Tích chọn Only from sites I visit ...

Hỗ trợ trực tuyến

Quảng cáo